Migrationsverkets rättsliga expert Anna Lindblad är en av paneldeltagarna under seminariet ”Nya Gymnasielagen”.

 

Gymnasielagen trädde i kraft från 1 juli 2018 och väntas ge ensamkommande ungdomar en ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Enligt statistiken från Migrationsverket omfattas cirka 9000 ungdomar av den nya lagen. Lagen har tydliga kriterier och individer som avses av den nya lagen bör uppfylla kriterierna.

Lagen har fått enormt kritik från olika håll. Lagrådet tyckte att lagförslaget är så pass dåligt att det bör kastas i papperskorgen. Lagrådet skrev i ett yttrande att gränsen för vad som ska tillämpas som en lag är nåd.

Lagen gäller personer som sökte asyl hos Migrationsverket innan den 24:e november 2015 som minderåriga, fick vänta minst 15 månader på beslut från Migrationsverket och har hunnit fylla 18 år under den perioden. Utöver de kriterierna måste den som omfattas av lagen skicka sin ansökan i tid samt lämna in sin studieplan till Migrationsverket.

Under seminariet som arrangerades av Migrationsverket i Almedalen presenterades den nya gymnasielagen och kriterierna för dem som omfattas av lagen. Anna Lindblad, rättslig expert från Migrationsverket och Hamza Ibrahim från Ensamkommandes Förbund (EF), bland andra, deltog i seminariet. Det finns många tveksamheter kring utförandet av den nya lagen. Ekonomiska ersättningar och boende till asylsökande är fortfarande två aktuella diskussioner som Migrationsverket inte har givit konkreta besked om.

Hamza Ibrahim från EF ansåg att förslaget var ett steg i rätt riktning men att det inte är tillräckligt och delvis bristfälligt.

Ökningen av psykiska besvär bland unga är ett välkänd ämne i Sverige och staten strävar efter att hitta en lösning för att förmildra besvären. Den nya gymnasielagen är inte den bästa lösningen för att minska och bekämpa psykisk ohälsa bland unga utan att det leder till mer osäkerhet, stress och psykiska besvär. Migrationsverket har inte tagit hänsyn till den psykiska ohälsan när det gäller den nya gymnasielagen vilket är oroväckande.

Enligt den nya lagen får aktuella personer vistas i Sverige högst i 13 månader och därefter har de sex månader på sig att söka arbete. Det finns ett stort frågetecken kring långsiktighetstänkandet kring den nya lagen. Det är oklart hur den som omfattas av lagen ska hinna söka jobb och utbilda sig. Möjligheten för vidare utbildning begränsas ständigt.

 

Fler artiklar