Felix König, ordförande för LSU
Felix König, ordförande för LSU

Almedalen är något fantastiskt, en plats där många delar av vårt samhälle möts för att diskutera politik, samhällsförändring och bygga allianser för att förverkliga våra idéer. Det är en allt viktigare arena där fler och fler aktörer tar plats. Det är också glädjande att allt fler av oss unga och ungdomsorganisationer är på plats för att lyfta våra frågor.

Unga idag är mer samhällsengagerade än vad vi någonsin varit – vi tycker mycket om hur samhället borde förändras och bli bättre för unga människor, men också för andra. Ibland beskrivs unga som oengagerade, lata och bortskämda. Inget kunde vara längre ifrån sanningen.

Det finns också många som utropar att föreningsmodellen är död, och att allt engagemang kommer ske på Facebook från och med nu. Inte heller det är sant – hundratusentals unga människor är medlemmar i föreningar, nya organisationer startas och gamla organisationer blomstrar. Vi ser också hur medlemsantalen i ungdomsorganisationer går upp.

Den digitala arenan utgör en fantastisk möjlighet för mobilisering och kontakt mellan unga på olika platser i vårt land och i resten av världen. Vi ser också hur föreningsmodellen tar plats på nätet. Men! De digitala kanalerna för engagemang och organisering är ett bra komplement, inte en ersättning.

Samtidigt har vi såklart många utmaningar. Unga ses inte som en viktig väljargrupp i politiken, till stor del eftersom många unga inte är väljare. Det gör att relevanta politiska förslag för hur ungas självständighet kan öka tyvärr lyser med sin frånvaro. Unga görs till mottagare av politisk information men sällan till viktiga aktörer inom politiken, som får vara med på lika villkor och utforma politiska förslag. Ungas visioner om vårt samhälle avfärdas snabbt som ungdomlig idealism.

Vi ser också hur vi behöver mobilisera de som står långt ifrån organisering, och därmed inflytande och makt. Om ens föräldrar varit eller är organiserade i föreningslivet är sannolikheten mycket, mycket större att man själv som ung går in i ett föreningsengagemang. Det är logiskt, såklart. Men det skapar också stora utmaningar för organisationerna. Många ungdomsorganisationer ger röst och sammanhang åt unga människor som inte ges plats i övriga samhället, exemplen på det är många. Men vi har fortfarande en stor del av den unga befolkningen som inte är organiserad. Det måste förändras.

Några viktiga steg för att unga engagerar sig mer i politiken, till exempel genom ungdomsorganisationer, är att ge organisationerna jämlika villkor som barn- och ungdomsidrotten. Idag får idrottens barn- och ungdomsverksamheter nästan fyra gånger så mycket offentligt stöd som organisationer som utvecklar demokratin, stärker elevers rättigheter eller skapar fritidssysselsättning för de unga som inte känner sig hemma i idrotten. Ett viktigt steg är att förändra denna orimliga ojämlikhet.

Ett annat viktigt steg är att sluta prata om unga människor som om vi inte vore engagerade eller organiserade. Det är inte sant, och under Almedalsveckan kan alla hjälpas åt att säga ifrån om någon vuxen sprider de myterna.

Fler artiklar