Foto: Nelly Corneteg
Foto: Nelly Corneteg

Igår var motsatsernas dag i Almedalen. Det var Sverigedemokraternas dag och samtidigt passade partiet Feministiskt initiativ under gårdagen på att hålla ett kort tal om deras politik rörande antirasism. Under kvällen igår arrangerandes en stor feministfest där de höll ett partiledartal samtidigt som Sverigedemokraternas tal ägde rum. Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ är varandras motsatser och deras politik skiljer sig kraftigt från varandra.

Under Feministiskt initiativs förmiddagstal närvarade förutom partimedlemmar andra kända personer som till exempel komikern Özz Nujen, som uttryckte att jämställdhet handlar om ”ren jävla rättvisa”. Evenemanget hölls av Feministiskt initiativs partiledare Gudrun Schyman som välkomnade tre av partiets riksdagskandidater att komma upp på scenen där temat var partiets antirastiska politik. Riksdagskandidaterna beskrev också sina egna upplevelser då de blivit utsatta för rasism och även fått utstå hot på grund av sin etnicitet. Något som många i publiken reagerade på var att två av dessa hot som riktades mot partiets tredje namn på riksdagslistan Victoria Kawesa och sjunde namn Foujan Rouzbeh skett under Almedalsveckan.

Under måndagen när Victoria Kawesa deltog i en paneldebatt med Svenskarnas parti fick hon direkta mordhot via Twitter. Det var även under gårdagskvällen som Foujan Rouzbeh hamnade i diskussion med en av Sverigedemokraternas riksdagsledamöter och ytterligare en Sverigedemokrat, det slutade med att även hon senare blev hotad.

Händelserna kan uppfattas som hot mot demokratin, genom att uttrycka direkta hot mot någon vars åsikter man inte tycker om. Personerna i fråga som gett dessa hot utnyttjar svårigheten med demokratin. Att rättigheterna vi får kan användas till att göra det som är raka motsatsen till demokrati, nämligen hot.

Jag undrar hur vi kan acceptera att sådant här händer? Att politiska företrädare använder sig av hot när de möter åsiktsmotstånd. Under Feministiskt initiativs tal uttryckte inte bara medlemmar i partiet utan även publiken en rädsla för vad som kommer att hända och över det som hänt. Många var rädda för att hot på grund av åsikter eller hudfärg faktiskt förekommer här och nu under Almedalsveckan. Händelserna strider mot rätten att känna sig trygg ute på gatorna. En våg av hatiska krafter sprids över Visby och Almedalsveckan under Sverigedemokraternas dag, vilket förstärks av att Svenska motståndsrörelsen nu också anlänt till ön. Det är därför ännu mer relevant att vi alla tar ställning mot rasism och utanförskap.

Fler artiklar