Restaurangägare: “Konsumenter – det är NI som kan påverka”

Restaurangägare: “Konsumenter – det är NI som kan påverka”

  90 procent av all fisk i haven har fiskats upp de senaste 50 åren. Restaurangägare i Uppsala tycker att det är allmänhetens uppgift att ställa högre krav på näringsidkarna, men samtidigt är okunskapen kring situationen i Östersjön stor bland uppsalaborna. I drygt 50 år har ungefär 90 procent av fiskarterna blivit uppfiskade av överfiskning,…