Intervju: Kattis Ahlström – ”Det finns ingen annan väg än att låta ungdomar vara delaktiga”

Intervju: Kattis Ahlström – ”Det finns ingen annan väg än att låta ungdomar vara delaktiga”

  Med ”Barnens rätt i samhället” som slogan anser Ung Press att BRIS är en organisation som måste uppmärksammas. Ung Press har därför träffat Kattis Ahlström, generalsekreterare för BRIS, för att intervjua henne om organisationen och dess delaktighet under Almedalsveckan. Under Almedalsveckan har BRIS flera olika seminarier kring frågor som för tillfället är mycket viktiga….